Rejs w Dolinę Rospudy

Rzeka Netta – Jezioro Necko – Jezioro Rospuda – Rzeka Rospuda – Dolina Rospudy (2 km w głąb Rospudy) – powrót

  • czas rejsu – ok. 1 godz. 30 minut. Pływamy od 9:00 do 19:00
  • rejsy rozkładowe : 10:00     12:00      14:00     18:00    20:00
  • cena – 40 zł/osoba
  • promocja – dzieci do lat 3 bezpłatnie od 4-8 lat 50% – szczegóły promocji w kasie portu

Trasa rejsu Doliną Rospudy

Rzeka Netta – W swym górnym biegu łączy się z rzeką Rospudą jeziorami Necko i Rospuda. W odcinku miejskim od Żeglugi do jeziora Necko ciągną się malownicze bulwary wspaniałe do pieszych i rowerowych wycieczek. Na rzece rozgrywane są także zawody sportowe, jak mistrzostwa polski nart wodnych, czy też coroczna impreza „pływanie na byle czym”. Dopiero z jeziora Sajno wypływa jako Netta, a w okolicy wsi Sosnowo wpada do Kanału Augustowskiego zmierzając do Biebrzy. Na dosyć długim odcinku została wyprostowana i uregulowana stając się częścią Kanału Augustowskiego.

Jezioro Necko – Nazwa Necko wywodzi się z jaćwieskiego słowa „methis” oznaczającego „rzucać”. Necko należy do typu polodowcowych jezior rynnowych. Ma dość dobrze rozwiniętą linię brzegową, w większości porośniętą lasem, z licznymi piaszczystymi plażami. Necko łączy się na północy z jeziorem Rospuda Augustowska oraz, poprzez rzekę Klonownica, z jeziorem Białym. Gatunki ryb żyjące w jeziorze to: szczupak pospolity, okoń, węgorz, sum, płoć, leszcz, kleń, jaź. Necko jest doskonałym miejscem dla miłośników wszelkich sportów wodnych – działa tu m.in. wyciąg nart wodnych. W sezonie odbywają się liczne imprezy plenerowe, m.in.: Kulinarne Regaty Wielkiego Gotowania, czy Wodny Slalom Gwiazd z Trójką Najważniejsze parametry jeziora: powierzchnia – 400 ha, długość – 5400 m, długość linii brzegowej – 13 000 m, maksymalna głębokość – 25 m.

Jezioro Rospuda – Rospuda Augustowska, Powierzchnia: 104 ha, Powierzchnia wysp: 2 ha, Długość: 2 600 m, Długość linii brzegowej: 6 400 m (w tym 400 m linii brzegowej wysp), Maksymalna szerokość: 600 m, Średnia głębokość: 5,1 m, Maksymalna głębokość: 10,5 m, Wysokość n.p.m.: 122 m. jest dobrze rozwinięta, w 100% porośnięta lasem. Rospuda bywa klasyfikowana razem z jeziorem Necko, jako jego odnoga, z którym łączy się w południowej części przewężeniem. W północnej części do jeziora wpada rzeka . Gatunki ryb żyjące w jeziorze to: okoń, węgorz, sum, szczupak, leszcz, płoć i inne. Nad jeziorem znajduje się niewiele, w przeciwieństwie do jeziora Necko, ośrodków wypoczynkowych. Najbardziej znane miejsce to półwysep Goła Zośka. Jedna z legend wyjaśnia powstanie tej nazwy. Córka miejscowego leśnika była zakochana w carskim oficerze. Za szpiegowanie wojsk napoleońskich na rzecz Rosjan został powieszona na tym półwyspie.

Rzeka Rospuda, Dolina Rospudy – Długość rzeki wynosi 102 km. Rospuda bierze swój początek ze strumieni wypływających ze zboczy wzniesień leżących na południe od Puszczy Rominckiej, na południowy wschód od Gołdapi. Właściwa rzeka wypływa dopiero z Jeziora Czarnego. Dalej przepływa w kierunku południowym i południowo-wschodnim przez łańcuch 9 wąskich jezior: Rospuda Filipowska, Kamienne, Długie, Garbaś, Głębokie, Sumowo, Okrągłe, Bolesty i Rospuda Augustowska, do którego uchodzi. Płynie. W dolnym biegu rzeka, wpływając w Puszczę Augustowską, zmienia charakter na typowo nizinny. Przepływa przez puszczańskie uroczyska – Święte Miejsce i Młyńsko. Koryto rzeki rozszerza się tam, tworząc zabagnioną nieckę zajętą przez torfowiska – tzw. Dolinę Rospudy. Gwałtowne zakręty, kamieniste mielizny, głazy, paliki powbijane w dno rzeki czy zwalone drzewa wymagają uwagi, refleksu i doświadczenia w radzeniu sobie z przeszkodami. Dolina Rospudy to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych o naturalnych, nie naruszonych stosunkach wodnych. W uproszczeniu, torfowisko to utrzymuje stały poziom wody, w związku z czym nie zarasta drzewami i krzewami. Dolina Rospudy jest objęta ochroną ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rośnie tam m.in. 19 przedstawicieli rodziny storczykowatych, podlegającej ścisłej ochronie prawnej, w tym jedyne w Polsce stanowisko miodokwiatu krzyżowego (Herminium monorchis), rośliny wpisanej do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz jedno z kilku stanowisk podgatunku białokwiatowego storczyka krwistego. Ponadto na terenie doliny występują inne storczyki, m.in.: storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis), obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), żłobik koralowy (Corallorhiza trifida), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), kukułka Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteineri), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), lipiennik Loesela (Liparis loeselii), a także inne rzadkie rośliny chronione: brzoza niska (Betula humilis), wielosił błękitny (Polemonium caeruleum), rosiczka długolistna (Drosera anglica), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia). W Dolinie Rospudy i przylegających do niej lasach gniazdują chronione gatunki ptaków, takie jak: jarząbek, głuszec, kropiatka, derkacz, żuraw, bielik, orlik krzykliwy, błotniak stawowy, trzmielojad, włochatka, bocian biały, dzięcioł czarny, dzięcioł białogrzbiety, gąsiorek i inne. Obszar ten jest również żerowiskiem dla ptaków gniazdujących na pobliskich terenach, w tym w Puszczy Augustowskiej. Dla dużych ssaków, takich jak np. wilki i jelenie, Dolina Rospudy stanowi korytarz migracyjny – tędy przemieszczają się one z Puszczy Augustowskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego na zachód. Ponadto żyją tu bobry, wydry, lisy i inne zwierzęta.

Brak możliwości komentowania.